ინტერვენციული კარდიოლოგია

გერმანულ ჰოსპიტალში ინტერვენციული კარდიოლოგიის მიმართულება გულისხმობს გულის და მისი მკვებავი სისხლძარღვების დაავადებების ენდოვასკულარულ დიაგნოსტიკას და მკურნალობას. ამ მიმართულებით ფუნქციონირებს გულის სისხლძარღვების კათეტერიზაციის ლაბორატორია, რომელიც უზრუნველყოფს ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისი ინვაზიური დიაგნოსტიკური და ინტერვენციული პროცედურების ჩატარებას.

ინტერვენციული კარდიოლოგიის სერვისებია:

1.           კორონაროგრაფია;

2.           კორონარული ანგიოპლასტიკა.

 

ასევე, პაციენტებს შეუძლიათ მიიღონ რითმოლოგიური სერვისი:

 

1.           პეისმეკერის იმპლანტაცია; (ერთკამერიანი და ორკამერიანი)

2.           დეფიბრილატორის იმპლანტაცია; (ერთკამერიანი და ორკამერიანი)

3.           CRT-P რესინქრონიზატორის იმპლანტაცია;

4.           CRT-D რესინქრონიზატორ - დეფიბრილატორის იმპლანტაცია.

გერმანული ჰოსპიტალი