ხშირად დასმული კითხვები

მოქმედებს თუ არა თქვენს კლინიკაში საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა? ასევე, ხართ თუ არა კერძო სადაზღვეო კომპანიების პორვაიდერი?

გერმანული ჰოსპიტალი ჩართულია საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში, ასევე არის ყველა წამყვანი სადაზღვეო კომპანიის პროვაიდერი. 
გერმანული ჰოსპიტალი