შინაგანი მედიცინა

გერმანული ჰოსპიტალის სომატური მედიცინის დეპარტამენტში შინაგანი
მედიცინის ექიმებისა და ვიწრო სპეციალისტების მიერ თერაპიული
მიმართულების დაავადებების მკურნალობა ხორციელდება.
კერძოდ:

  •  ინფექციური ნოზოლოგიები
  •  ენდოკრინული პათოლოგიები და მათი გართულებები
  •  გასტროენტეროლოგიური დაავადებები,
  •  ნეფროლოგიური დაავადებები
  •  ნევროლოგიური პათოლოგიები
  •  რევმატიული დაავადებები და ალერგიული პათოლოგიები.

სტაციონალური და ამბულატორიული რეჟიმის ფარგლებში სხვადასხვა სისტემის
პათოლოგიების მქონე პაციენტებს, რომლებიც ინტეგრირებულ მოვლასა და
შემდგომი ეტაპების დაგეგმვას საჭიროებენ, საუკეთესო სპეციალისტები
კურირებენ და ემსახურებიან.

გერმანული ჰოსპიტალი