რადიოლოგია

გერმანული ჰოსპიტალი გთავაზობთ ევროპული სტანდარტების შესაბამის და ულტრა-თანამედროვე რადიოლოგიურ მომსახურებას, რომელიც მოიცავს:

  • მაგნიტურ-რეზონანსულ კვლევებს
  • ენდოსკოპიურ კვლევებს
  • რენტგენოლოგიურ კვლევებს
  • კომპიუტერულ ტომოგრაფიას
  • მამოლოგიური კვლევა

    თანამედროვე აპარატების მიერ მიღბული შედეგების გაშიფრვა გერმანული ჰოსპიტალის მაღალკვალიფიციური კადრის მიერ ხდება, რაც კიდევ უფრო ზრდის სანდოობასა და საიმედოობას. 
გერმანული ჰოსპიტალი