პროქტოლოგია

გერმანული ჰოსპიტალი გთავაზობთ ევროპული სტანდარტების შესაბამის და ულტრა-თანამედროვე რადიოლოგიურ მომსახურებას, რომელიც მოიცავს: 

  • მაგნიტურ-რეზონანსულ კვლეებს

  • ენდოსკოპიურ კვლევებს

  • რენტგენოლოგიურ კვლევებს

  • კომპიუტერულ ტომოგრაფიას

  • მამოლოგიური კვლევა

 

თანამედროვე აპარატების მიერ მიღებული შედეგების გაშიფრვა გერმანული ჰოსპიტალის მაღალკვალიფიციური კადრი მიერ ხდება, რაც კიდევ უფრო ზრდის  სანდოობასა და საიმედოობას.

გერმანული ჰოსპიტალი