ოტორინოლარინგოლოგია

გერმანულ ჰოსპიტალში შესაძლებელია სხვადასხვა სახის სტაციონარული და ამბულატორიული ოტორინოლარინგლოგიური მომსახურეობის მიღება.

ქირურგიული ოპერაციები ტარდება უმაღლესი კვალიფიკაციის მქონე ქართველი და გერმანელი სპეციალისტების მიერ.

 

გთავაზოვთ შემდეგი სახის ქირურგიულ სერვისებს:

 

  • ტონზილექტომია

  • ადენოტომია

  • ადენოტონზილექტომია

  •  სეპტოპლასტიკა

  • რინოპლასტიკა

  • პოლიპოტომია

  • ჰაიმოროტომია

  • ტურბინოპლასტიკა

  • კონხოტომია

გერმანული ჰოსპიტალი