ლევან გვარამაძე

გინეკოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი

გერმანული ჰოსპიტალი