ნატო ჯინჯოლია

კარდიოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

გერმანული ჰოსპიტალი