გერმანული ჰოსიტალის კონკურსის დაჯილდოვების ცერემონია

?დღეს ჩვენს კონკურსში გამარჯვებული პატარების დაჯილდოვების ცერემონია გაიმართა?
?გერმანული ჰოსპიტალი ზრუნავს პატარების განწყობაზე?

?დღეს ჩვენს კონკურსში გამარჯვებული პატარების დაჯილდოვების ცერემონია გაიმართა?
?გერმანული ჰოსპიტალი ზრუნავს პატარების განწყობაზე?

გერმანული ჰოსპიტალი