ოთარ რუსაძე

პედიატრიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მთავარი ტოქსიკოლოგი

გერმანული ჰოსპიტალი